Steen er uit en groen er in. Werkgroep Operatie Steenbreek zoekt hulp!

De IVN werkgroep Operatie Steenbreek wil meedoen met het team vitaal Assendorp van de gemeente Zwolle om die wijk een beetje groener en leefbaarder te maken.

Operatie SteenbreekDe Operatie Steenbreek gaat kort gezegd over "steen eruit en groen erin". Een onderdeel hiervan is het regenwater dat kan worden gebruikt voor de eigen tuin, de grondwaterstand, het toilet, etc..

De operatie Steenbreek is landelijk in Haarlem gestart en 17 gemeenten in Nederland doen hier ook aan mee .

Voor meer informatie: http://www.operatiesteenbreek.nl/

Het hemelwater wat op de daken valt, en wat direct het riool in gaat, wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Zwolle, waar het gezuiverd wordt als rioolwater, terwijl het dat niet is. zie: https://www.wdodelta.nl/extra/projectenkaart/@15762/rwzi-zwolle/ .

Dat proces kost dus veel energie en dus geld en die (extra) kosten worden bij onszelf in rekening gebracht. zie ook: https://www.facebook.com/operatiesteenbreek/videos/181053092922074

De werkgroep zoekt nog hulp, en wel in de vorm van mensen die meer verstand van planten hebben dan wij, maar gewoon enthousiast zijn mag ook.

Het liefst 2 a 3 personen, zodat we elkaar kunnen aanvullen dan wel vervangen. We kunnen dan bewoners advies geven over beplanting en de regenwaterafvoer. We zijn er al mee bezig in Assendorp en het is leuk al die enthousiaste mensen te leren kennen en samen verder te gaan, is mijn ervaring.

Wil je ons team komen versterken? Mail dan naar Harry Wendt. Het e-mailadres van Harry is steenbreek@ivnzwolle.nl