Steen er uit en groen er in. Werkgroep Aktie Steenbreek zoekt hulp!

De IVN werkgroep Actie Steenbreek wil meedoen met het team vitaal Assendorp van de gemeente Zwolle om die wijk een beetje groener en leefbaarder te maken.

Operatie SteenbreekSteenbreek gaat kort gezegd over "steen eruit en groen erin". Een onderdeel hiervan is het regenwater dat kan worden gebruikt voor de eigen tuin, de grondwaterstand, het toilet, etc..

De operatie Steenbreek is landelijk in Haarlem gestart en 17 gemeenten in Nederland doen hier ook aan mee .

Voor meer informatie: http://www.operatiesteenbreek.nl/

Het hemelwater wat op de daken valt, en wat direct het riool in gaat, wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Zwolle, waar het gezuiverd wordt als rioolwater, terwijl het dat niet is.

Dat proces kost dus veel energie en dus geld en die (extra) kosten worden bij onszelf in rekening gebracht. zie ook: https://www.facebook.com/operatiesteenbreek/videos/181053092922074

We kunnen bewoners adviseren over beplanting en de regenwaterafvoer. We zijn er al mee bezig in Assendorp en het is leuk al die enthousiaste mensen te leren kennen en samen verder te gaan.

De folder met meer informatie kunt u hier downloaden. Of mail naar steenbreek@ivnzwolle.nl.