Protocol Voorkomen van Ongewenst Gedrag

IVN Zwolle hanteert een protocol Voorkomen van ongewenst gedragen alle vrijwilligers ondertekenen de gedragscode Zo zijn onze manieren.

Ons preventiebeleid is gebaseerd op het landelijke beleid ‘In veilige handen bij IVN’.