Zwolle
IVN
woensdag08feb2017

KNNV en IVN brengen gezamenlijke nieuwsbrief uit!

In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw besloten IVN en KNNV Zwolle e.o. om gezamenlijk een afdelingsblad te maken: het Zwols Natuur Tijdschrift (ZNT).
Het ZNT bleek voor het aankondigen van activiteiten en andere actuele zaken soms wat minder geschikt. Daarom startte het IVN ± 6 jaar geleden met een digitale nieuwsbrief.
Dat leek De KNNV ook wel wat, maar bij gebrek aan een deskundige ICT-er liet dat enkele jaren op zich laten wachten. Twee jaar geleden ging ook KNNV digitaal.
Een tijdje geleden is besloten de nieuwsbrieven van IVN en KNNV samen te bundelen en 10 x per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief te versturen omdat er wat overlap in de meldingen zat.
Hulde aan alle betrokkenen en met name aan Hettie ten Klooster en Anouk Ankone die hier hun schouders onder hebben gezet.
Prachtig ook dat de samenwerking tussen onze natuurclubs hiermee weer een stap verder is gekomen! Wij zijn enthousiast, we hopen dat dat ook geldt voor de lezers van de nieuwsbrief nieuwe stijl.

Hans de Jong - IVN Zwolle
Dirk Maas - KNNV Zwolle