Insecten- vlinderwerkgroep IVN/KNNV

Samen met de KNNV heeft het IVN Zwolle een actieve Werkgroep Insecten/Vlinders.

Wij bestuderen en inventariseren insecten van verschillende groepen (vlinders, libellen, kevers, sprinkhanen, vliegen, enz.) in verschillende gebiedjes in en rond Zwolle. Ook waterbeestjes krijgen hierbij aandacht.

Hieronder een lijstje van onze activiteiten.

• Insectenstudieavonden
• Inventarisaties (Bijen op de Golfbaan)
• Werkgroep-excursies
• Waterdiertjes inventariseren
• Publieksexcursie
• Nachtvlinderen
• LED-emmers (lichtval voor
Nachtvlinders)
• Monitoren van Vlinders
• Monitoren van Hommels
• Tellen van Sleedoornpage-eitjes in de
winter
• Tellen van Gentiaanblauwtje-eitjes in
de zomer

Wij hebben de bio-diversiteit hoog in ons vaandel en willen daar graag aan bijdragen.

Ook willen we onze kennis en enthousiasme benutten om een groter publiek te betrekken bij de interessante insectenwereld, o.a. d.m.v. publieks-excursies.

Als belangstellende van IVN en/of KNNV ben je van harte welkom bij deze Insectenwerkgroep. Wanneer je vrijblijvend op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kun je mailen naar insecten@ivnzwolle.nl. Dan zet ik je op de maillijst.

Martin Wolters,

Coördinator Werkgroep Insecten/Vlinders KNNV/IVN Zwolle e.o.