Contact

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op deze website, dan kunt u contact opnemen met:

IVN Zwolle
p/a secretaris Gerda Boonstra
Primulastraat 54
8013 XH  Zwolle

E-mail: ivn@ivnzwolle.nl

Wilt u lid worden van de vereniging, vul dan het formulier in of stuur een e-mail aan: ledenadministratie@ivnzwolle.nl. Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven m.b.t. uw lidmaatschap.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze afdelingssite of suggesties ter verbetering, neem dan contact op met de webredacteur Wim Knol webredactie@ivnzwolle.nl.

Het bankrekeningnummer van IVN Zwolle is: NL26 INGB 0000 1241 97

IVN Zwolle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40060185.