Venel

VENEL staat voor Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer. Wij doen vooral onderhoudswerkzaamheden om cultuurhistorische landschapselementen te onderhouden en de biodiversiteit te verhogen. ‘Snoeien doet groeien, maar geeft ook aan meerdere soorten een mogelijkheid te leven.’

Wat doet onze werkgroep?

Wilgen knotten

Het knotten van wilgen is een van de werkzaamheden die de VENEL groep doet.

Schonen van poelen

Bijvoorbeeld: de paddenpoel bij de Overtuin te Warnsveld en bij IJsselwind (bij rondweg Eefde).

Onderhoud van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

Een voorbeeld is het onderhoud van de stadsboomgaard aan het Bongerspad te Zutphen. Vanaf 2014 onderhoudt onze Venel-groep deze boomgaard.

Meer inlichtingen? Stuur een mail naar Anita Hermsen: anita.hermsen@xs4all.nl. Tel: 06-57201451.