Venel

VENEL staat voor Vrijwillig Educatief Natuur en Landschapsbeheer. Wij houden ons bezig met het onderhoud en instandhouden van kleinschalige landschapselementen. 

Wat doet onze snoeiwerkgroep?

Wilgen knotten                                                                                                            Het knotten van wilgen is een van de werkzaamheden die de VENEL groep doet. De meeste wilgen worden gesnoeid door leerlingen van het Isendoorncollege uit Warnsveld.  Voor de begeleiding van deze schoolkinderen in de leeftijd van 11 à 12 jaar komen wij graag in contact met mensen die het leuk vinden de leerlingen te begeleiden. 

Schonen van poelen                                                                                 Bijvoorbeeld: de paddenpoel bij de Overtuin te Warnsveld.

Onderhoud van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen                               Een voorbeeld is het onderhoud van de stadsboomgaard aan het Bongerspad te Zutphen. Vanaf 2014 onderhoudt onze Venel-groep deze boomgaard.

Meer inlichtingen? Stuur een mail naar Huub van den Putten (h.vdputten@upcmail.nl) of bel: 0575-528855 of 06 220 244 92.