Zutphen
Landschap
dinsdag08aug2017

Wandeling langs de Berkel

Tekst Klaske ten Grotenhuis.

Wandeling langs de Berkel op 23 juli 2017.
De organisatie lag bij de Berkelactionstag en zij had gevraagd of het IVN een bijdrage kon leveren in het kader van deze dag. Als coördinator wandelingen heb ik voorgesteld een wandeling langs de Berkel te houden. Deze wandeling is gepubliceerd in de folder en door Lucie (PR IVN) aan de media toegestuurd. Gevraagd was om zich op te geven en 7 deelnemers hadden dit inderdaad gedaan. De anderen (10) waren gekomen zonder zich op te geven. Gelukkig konden Herman en ik de groep goed aan en waren er geen andere gidsen nodig.
Om 10 uur vertrokken we vanaf de Parkeerplaats bij Huize De Voorst. Eerst via het kasteel, waar ik een kort verhaal deed over lees verder de geschiedenis van de bouw van het kasteel en alle goederen die er eind 17e begin 18e eeuw toe behoorden. En de relatie toen met de Berkel, de fonteinen werden namelijk gevoed met Berkelwater, ten nadele van de stad Zutphen met de vele watermolens. Vervolgens naar de Berkel zelf, waar we de stuw van 1926 en de vispassage langs huize ’t Velde konden bekijken. Hier vlogen vrij veel Weidebeekjuffers, zowel mannetje als vrouwtje. Vervolgens richting stuw Warken. Onderweg veel mooie bloeiende oeverplanten bekeken, zoals Heelblaadjes, Leverkruid, Harig wilgenroosje, Moerasspirea en Watermunt.  En gewezen op de twee nieuwe meanders en de oeverbegroeiing met ruigtevegetatie. Ook gewezen op de Wilgen, Elzen en Populieren die hier massaal opslaan en het beheer wat hier nodig is.
Bij de stuw Warken de vistrap bekeken, totaal anders dan bij ’t Velde. Tevens hebben we iets over de historie van de Berkelcompagnieën en de Berkelverbeteringen verteld en dat de laatste “verbetering” een heel ander inzicht geeft dan in de eeuw daarvoor door het Waterschap van de Berkel (1882) was voorzien. Via het Afleidingskanaal zijn we weer naar De Voorst gelopen. Prachtig was hier in deze zomertijd te zien hoe de lage vegetatie langs het spoor een mooie plantengroei oplevert. Vooral de Grasklokjes bloeien er uitbundig. Mooi is ook te zien hoe een gradiënt loopt vanaf de spoorlijn naar het kanaal, aan de bovenkant schraal en bloemrijk, aan de onderkant meer gras en hogere vegetatie. Hier kwamen we ook het Hooibeestje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder en het Bruin zandoogje tegen. Dus heel andere vlinders dan het Landkaartje, wat we op het Leverkruid langs de Berkel hadden waargenomen.
We hebben vlot langs het kanaal en de rest van de wandeling gelopen, een onweersbui was op komst. Gelukkig voor de wandelaars vielen er slechts een paar druppels en konden we na ongeveer tweeëneenhalf uur afscheid nemen. De algemene reactie was dat men het een fijne, leerzame wandeling heeft gevonden, dit bleek ook uit de “vrije”bijdrage later in het spaarpotje.