Zutphen
IVN
woensdag18dec2019

Verslag ledenbijeenkomst

Zaterdagochtend 30 november 2019.
Het was een gezellige drukte in De Kaardebol, waar zo’n 25 leden van onze afdeling bijeen kwamen. Nieuwe leden, degenen die zich in het afgelopen jaar hadden aangemeld, en ‘oudere’ leden die de gelegenheid aangrepen met hen kennis te maken. Daar was gelukkig alle gelegenheid voor, binnen en buiten. Binnen vertelden de verschillende coördinatoren over hun werkgroepen. Deze werkgroepen staan ook vermeld op onze website www.IVN.nl/Zutphen, dus voor de informatie verwijs ik graag naar die website.
 
Wie die ochtend de mensen in levende lijve heeft ontmoet heeft kunnen merken hoe enthousiast er werd verteld over wat zij doen. Hoe Huub werkt aan het wilgen knotten met leerlingen van het Isendoorn. Hoe Wim tot het tellen van vlinders is gekomen en waarom hij insectenhotels bouwt. Hoe Jouck met schoolkinderen langs de IJssel struint en hen laat ervaren hoe mooi de natuur in en rond het water is. Het zou fijn zijn als er een werkgroep kon komen met en voor jeugd na de basisschool leeftijd. Hoe Anke haar ideeën voor cursussen krijgt en aan de organisatie ervan werkt. Hoe Klaske samen met de gidsen het programma van wandelingen en excursies samenstelt. Hoe Karin de Natuurkoffer gaat gebruiken bij senioren in verzorgings- en verpleeghuizen. Hoe Peter als Gezicht van de IVN Kraam soms via kinderen ook de ouders’ belangstelling wekt voor natuurdingen en -informatie. Hoe voor de Gorsselse Heide binnenkort meer gebiedsgidsen opgeleid gaan worden en dat dit geen vrijblijvend leuk cursusje is, maar verbinding met de huidige gidsengroep veronderstelt. Hoe Inez tot slot aandacht vroeg voor de functie van bestuurslid, want ook bestuursleden zijn actieve IVN’ers en zij zijn hard nodig.
 
Het zonnetje scheen al volop; het was zelfs zo helder dat we in de bovenzaal waar wij zaten niet de aangekondigde film ‘Lotte en de uilen’ konden zien. Dat gebeurt vast nog wel een keertje als het zwaar bewolkt is. Nu konden we heerlijk naar buiten, met drie gidsen in verschillende groepjes de directe omgeving verkennen en beleven.
 
Het was al met al een volle ochtend, maar eentje waarover iedereen heel tevreden was. ‘Veel gezien, veel gehoord en vooral mensen gesproken’ was de reactie van een deelneemster. Dat werd door anderen volop beaamd. ‘Laat een ochtend als deze maar traditie worden; het is een mooie manier om kennis te maken met IVN Zutphen en het enthousiasmeert om actief te worden’ en ‘Ik weet nu bij wie ik moet zijn’.

Hartelijk welkom allemaal!

Lida Hennings de Koning