Zutphen
Beleid & Organisatie
donderdag30jul2020

Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Op 7 juli volgde ik een webinar van het IVN met het onderwerp: Omgevingsvisie en het IVN. Een juriste gaf een presentatie met uitleg.

Voorzitter was een werknemer van het IVN en zij probeerde duidelijkheid te krijgen over hoe IVN'ers bij kunnen dragen aan de omgevingsvisie die gemeenten moeten maken.

Op dit moment gelden in gemeentes nog de bestemmingsplannen. Die zijn gericht op een bepaald, vaak klein gebied. Het gaat vaak om de vraag of er gebouwd mag worden, er een weg mag worden aangelegd, zonnepanelen of windmolens mogen worden geplaatst en andere veranderingen binnen de gemeente. 

De gemeente wordt verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Het gaat om een totaalvisie op de leefomgeving. Daarbij gaat het om factoren als klimaat, natuur, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid. En dat in samenwerking met andere overheidsinstanties, zoals het Waterschap en met de burgers. Samen worden ze verantwoordelijk voor een visie op het beleid dat de inrichting van de leefomgeving omvat. Om dergelijke plannen te kunnen maken is er expertise nodig en die zou gevonden kunnen worden binnen het IVN. Dan gaat het om kennis over de veranderingen van het klimaat, natuurinclusieve landbouw en bouwen, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid voor mens en dier.

Gemeenten zijn verplicht burgers hiervan op de hoogte te stellen, burgers kunnen natuurlijk zelf initiatief nemen. De visie moet in 2022 klaar zijn.  Behalve een omgevingsvisie heeft de gemeente bij veranderingen de plicht om een omgevingsplan op te stellen (dit is nu te vergelijken met een bestemmingsplan) waarbij er niet in strijd mag worden gehandeld met de omgevingsvisie van de Provincie en moet worden gemaakt in samenhang met andere overheden. 

Er werden voorbeelden genoemd van gemeenten die hier al mee bezig waren en hoe IVN'ers inbreng kunnen hebben. Een van de voorbeelden was het voorlichting geven over 'groen' in de woonomgeving. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld in een nieuwe wijk of een te renoveren wijk. Het kan ook gaan over natuurinclusief bouwen, waarbij de bouwer punten krijgt voor alle ingrepen die de natuur bevorderen. Door mussennestkasten te integreren in muren of gierzwaluwnesten te bevestigen.

IVN'ers met kennis kunnen adviseren waar en hoe die nesten opgehangen moeten worden. En de bouwer heeft deels voldaan aan de eis om de biodiversiteit te bevorderen. 

Om meer te weten te komen over deze wet en visie kun je verbinding zoeken met e.arps@ivn.nl Zij is programmamaker en weet veel over dit onderwerp. Iets voor IVN Zutphen? Misschien is er meer invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente t.a.v. de leefomgeving.