Zutphen
Landschap
vrijdag09feb2018

Natuurvriendelijke oevers

Verslag van de lezing over Natuurvriendelijke oevers door Michiel Verhofstad op 30 januari jl.
Tekst Klaske ten Grotenhuis

In november kreeg het IVN een aanbod van FLORON en RAVON (FLORaOnderzoek Nederland en Reptielen-Amfibieën-Vissen Onderzoek Nederland) om een gratis lezing te geven met het thema Natuurvriendelijke oevers. Het doel was natuurkenners/liefhebbers te rekruteren om zulke oevers te inventariseren. Omdat er in onze omgeving een aantal van dergelijke oevers zijn gemaakt en omdat we een programma van excursies gingen opstellen voor het jaar 2018, vonden we dat we aan de uitnodiging gehoor moesten geven. Ook de leden van de Vogelwerkgroep Zutphen werden uitgenodigd. En het werd een succes. Er kwamen 35 personen de avond bezoeken.

Michiel Verhofstad is werkzaam bij FLORON en heeft voor zijn promotie onderzoek gedaan naar waterplanten en het bestrijden van planten die in de watergangen woekeren. Nu is hij voor FLORON aan de slag om planten te inventariseren op opnieuw aangelegde, natuurvriendelijke oevers. Hij vergelijkt de soorten met die van traditionele oevers en hoopt te concluderen dat het aanleggen van natuurvriendelijke oevers de biodiversiteit verhoogt. RAVON doet hier onderzoek naar waterdieren en vissen en hoopt tot dezelfde conclusie te komen.

Eerst kregen we een kijkje in wat nu een natuurvriendelijke oever is. Het bleek dat een grotere glooiende oever, soms met drasgebied dan wel met plasgebied tot dit soort oevers wordt gerekend. Daarna keken we welke planten op de oever en in het water voorkwamen. Na een jaar onderzoek kon al worden geconcludeerd dat er 10% meer soorten op natuurvriendelijke oevers voorkomen, daarentegen blijkt het aantal ondergedoken planten niet te zijn toegenomen. Ook bij vissen was er sprake van weinig toename. Wel zou het aanleggen van vistrappen hierin een positieve rol kunnen spelen. De aantallen ongewervelde waterdiertjes, zoals libellenlarven, wantsen, kokerjuffers, e.d. wordt ook gemonitord. De waterschappen zelf monitoren vooral op vissen, zij moeten hun doelstelling (meer soorten vissen) vaak behalen en aantonen. De vraag was nu wie er van de aanwezigen wel een oevers van 100 meter 2x per jaar zou willen inventariseren. Er hebben zich zo’n 10 personen aangemeld, een mooi resultaat voor Michiel.

Na de lezing liet ik nog een aantal foto’s zien van de oevers van de Onderlaatse Laak bij Warken. Hier is in 2009 al een natuurvriendelijke oever gemaakt door Natuurmonumenten met het doel een Dotterbloemhooiland te realiseren. In de wintersituatie is het erg nat en kun je goed zien hoeveel kwel er in de plassen op komt. Dat belooft iets goeds. Op 27 mei is de excursie en dan kunnen we met publiek de oevers hier bekijken. We hopen dat Michiel er eens met ons wil rondstruinen en zijn kennis met ons wil delen.