Zutphen
Insecten
vrijdag11mei2018

Insecteninventarisaties op de Gorsselse Heide

Tekst: Frens Westenbrink 
Vorig jaar werd een onderzoek gepubliceerd van Duitse en Nijmeegse onderzoekers over de enorme terugval in insecten. In bijna 30 jaar verminderde de insectenmassa met 75%. Op basis van deze schokkende bevinding worden er her en der initiatieven genomen om de insectenstand te verbeteren, veelal gericht op bijenpopulaties. Vanuit KNNV- en IVN-Deventer en – Zutphen is er naar aanleiding van deze ontwikkeling een insectenwerkgroep opgericht. Deze werkgroep wil een aantal projecten starten in natuurgebieden om de insectenstand te inventariseren en met de opgedane kennis waar mogelijk het terreinbeheer te ondersteunen. Eén van die terreinen is de Gorsselse Heide.                   
 
Inmiddels is er een plan gemaakt om op de Gorsselse Heide de bijen in vier gebiedjes te inventariseren. 
 
1.       De kleine natte heide, een van oudsher drassig heideveldje in het noorden.
2.       Het gebied rond de Cyaneapoeltjes in het midden/zuidelijke deel.Eén van de poeltjes bevat voornamelijk oppervlaktewater met hoogveenontwikkeling. Het aangrenzende poeltje bevat kwelwater, met groei van lisdodden.
3.       De zuidelijke schietbaan. Het gebied rond en achter de schijvenkelder is bloemrijk met veel insecten. Om de schietbaan loopt de Corduliagracht, het meest mineraalrijke ven in het gebied met influx van kwelwater.
4.       De akkertjes van de voormalige boerderij Kiek Over in het Noordoostelijke deel.
We zijn eind april gestart.
 
Naast de bijeninventarisatie doet Klaske al een paar jaar een vlinderinventarisatie volgens de systematiek van het Landelijk Meetnet Vlinders en Libellen. Volgens datzelfde systeem start ik dit jaar een libelleninventarisatie. Inmiddels heb ik met iemand van de Vlinderstichting daarvoor een route uitgezet langs de vijf vennen in het gebied. Ik start daar in mei mee.
 
In het kader van deze gebeurtenissen is er op zaterdag 18 augustus een excursie gepland voor IVN- en KNNV- leden met als thema ‘insecten’, aanvang 13.30 uur.