Zutphen
Kind & Natuur
donderdag20apr2017

Cursus Natuurouder

cursus natuurouder

Met de cursus Natuurouder bieden IVN Zutphen en De Kleine Kaardebol ouders en grootouders een opleiding om leerkrachten op de basisschool te ondersteunen bij natuurlessen.
 
Wat is een IVN Natuurouder?
Een IVN Natuurouder is een (groot)ouder die de leerkracht op de basisschool ondersteunt bij natuuronderwijs. Dat kunnen natuuractiviteiten in de klas zijn, maar ook activiteiten buiten, op het schoolplein, een natuurrijke plek in de buurt, of bij de IJssel.
 
Inhoud cursus                                                                                                          De cursus bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte. Het theoriegedeelte vindt binnen plaats en de praktijk op een geschikte plek buiten. Hierin gaat het met name over hoe kinderen van verschillende leeftijden de natuur beleven. Een kleuter beleeft alles nog in zijn totaliteit en gebruikt alle zintuigen. Vanaf ongeveer 8 jaar kunnen kinderen gerichter naar de natuur kijken en ook meedenken en conclusies uit eigen waarnemingen trekken. Iedere leeftijd heeft een eigen aanpak en eigen “lessen” nodig.
Welke activiteiten passen bij de leeftijd, dat is een tweede onderwerp in de cursus.

In de praktijkles oefenen we de natuur-activiteiten die op een later tijdstip ook met kinderen gedaan worden. En bespreken wat je met deze activiteit wilt bereiken, voor welke werkwijze je kiest, welke materialen gebruik je en wat zijn knelpunten bij dit programma. Ook komt het werken met een groepje kinderen aan de orde.
Voor ouders die leerkrachten nu al begeleiden bij de natuuractiviteiten is de cursus een prima manier om zich te verdiepen in het programma wat al op de school toegepast wordt.
 
Voorbeelden van buitenlessen: Belevingstocht in de Heemtuin (onderbouw); Struinen langs de IJssel (middenbouw). Zie aanbod De Kleine Kaardebol: www.dekleinekaardebol.nl/welkom#basisonderwijs
 
Informatiebijeenkomst
Bij voldoende deelname vindt op een nader te bepalen plaats en tijdstip een informatiebijeenkomst over de cursus plaats. In overleg met de leerkracht(en) en cursisten wordt een activiteit gekozen.
Wij nodigen ook graag belangstellende leerkrachten uit zodat zij de school op de hoogte kunnen brengen van de inhoud van de cursus. De cursus staat ook voor hen en onderwijsassistenten open.
 
Uitgebreide informatie vindt u via de link hieronder.
https://www.ivn.nl/afdeling/intranet/ivn-cursussen/cursusaanbod/ivn-natu...
 
De kosten bedragen € 30,- inclusief cursusboek en lidmaatschap IVN voor 1 jaar.
De cursus start bij voldoende deelnemers. Tijdstip wordt in overleg bepaald.
Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Klaske ten Grotenhuis: tel. 0575- 471995.
Opgave per mail: dekleinekaardebol@gmail.com t.a.v. Jouck Iedema o.v.v. IVN cursus Natuurouder