Jeugd

De Kleine Kaardebol Natuur- en Milieu-educatie is samengegaan met IVN-Afdeling Zutphen als IVN-Werkgroep Jeugd. De natuurgidsen van de werkgroep Jeugd brengen kinderen (6-12 jaar) in contact met de natuur in hun eigen leefomgeving middels een gevarieerd en op de leeftijd gericht aanbod van binnen- en buitenschoolse natuuractiviteiten zodat zij zich meer betrokken voelen bij de natuur.

Schoolactiviteiten:

Activiteiten 2023:

Contactgegevens: Jouck Iedema, tel. 06 12529769; dekleinekaardebol@gmail.com

Website: www.dekleinekaardebol.nl