Jeugd

De Kleine Kaardebol Natuur- en Milieu-educatie is samengegaan met IVN-Afdeling Zutphen als IVN-Werkgroep Jeugd. De natuurgidsen van de werkgroep Jeugd brengen kinderen (6-12 jaar) in contact met de natuur in hun eigen leefomgeving middels een gevarieerd en op de leeftijd gericht aanbod van binnen- en buitenschoolse natuuractiviteiten zodat zij zich meer betrokken voelen bij de natuur.

Schoolactiviteiten:

  • Struinen langs de IJssel voor gr. 4, 5 en 6 – in het voorjaar
  • Kriebelbeestjesexpeditie op de Kaardebol voor gr. 3, 4, 5 en 6 – voorjaar/zomer
  • Braakballen pluizen en film ‘Lotte en de Uilen’ voor gr. 4 t/m 7
  • Belevingstocht in de Heemtuin (bij de Kaardebol) voor gr. 2, 3 en 4

Activiteiten 2022:

  • Boomfeestdag i.s.m. de Bomenstichting Zutphen, woensdag 16 november
  • Nacht van de Nacht op de Gorsselse Heide i.s.m. Marke Gorsselse Heide, zaterdag 29 oktober

Contactgegevens: Jouck Iedema, tel. 06 12529769; dekleinekaardebol@gmail.com

Website: www.dekleinekaardebol.nl