Zutphen
Natuur
Op
dinsdag30jan201819:30

Lezing Natuurvriendelijke oevers

Op deze avond verzorgt Michiel Verhofstad (Aquatisch ecoloog/projectleider Flora bij FLORON) een lezing over nieuwe natuurgebieden waar natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd. FLORON en RAVON doen op dit gebied onderzoek naar planten, amfibieën, reptielen en vissen. In hun project wordt onderzocht of de oevers inderdaad de gewenste resultaten opleveren. In de omgeving van Zutphen kennen de Onderlaatse Laak, de Berkel en de IJssel dergelijke oevers.

De lezing is op dinsdag 30 januari (19.30 uur) in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6 in Zutphen. De avond is gratis, koffie en thee is € 1,- . Aanmelden is verplicht, bij Klaske ten Grotenhuis (ktengrotenhuis@kpnmail.nl; tel. 0575 471995) 

Toelichting:                                                                                                                   De aanleg van natuurvriendelijke oevers is voor waterbeheerders een belangrijk middel voor het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Sinds 2009 is inmiddels zo’n 2500 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd in Nederland, de kosten hiervoor bedragen tot nu toe ruim 110 miljoen euro (bron: STOWA). De komende jaren zullen nog vele honderden kilometers natuurvriendelijke oever aangelegd worden. Een groot deel van de reeds aangelegde oevers heeft meerdere jaren de tijd gehad om zich te ontwikkelen. Met de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water kan een ‘score’ voor de oever uitgerekend worden, maar deze geeft weinig inzicht in de feitelijke kansen en beperkingen die de oever in z’n huidige vorm biedt voor flora en fauna. Het is hierdoor moeilijk om antwoorden te krijgen op vragen als ‘Is de inrichting van de oever optimaal voor de vestiging van de typische soorten oever- en waterplanten in het gebied?’, ‘Welke beperkingen kenmerken de inrichting en hoe kunnen deze opgeheven worden?’ en ‘Hoe kunnen de condities voor soorten nog verbeterd worden met beheer en onderhoud?’. Daarom zijn FLORON en RAVON samen met provincies en waterschappen een project gestart om natuurvriendelijke oevers te evalueren. Een evaluatie van de huidige kwaliteit met inzicht in de kansrijke verbetermogelijkheden is belangrijk om ervoor te zorgen dat de investeringen ook een optimale verbetering van de ecologische waterkwaliteit opleveren. Daarnaast maakt deze kennis het mogelijk de effectiviteit van toekomstige inrichtingsprojecten te vergroten. Zelf kunt u ook een waardevolle bijdrage leveren aan dit project en daarmee aan de natuurvriendelijke oevers in Nederland.                                                                    Wilt u meer weten? Kom dan naar de introductielezing! 

Algemene informatie

dinsdag 30 januari 2018 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
Odensehuis
Tengnagelshoek 6
Zutphen
Nederland
Extra Informatie: 

Aanmelden verplicht.

Contactpersoon: 
Google Maps image