Zuidwester Voorjaar 2018 URL’s extra info

Blz 2
NIEUW!!! Werkgroep Renkumse duizendknoopbrigade
Henny Tax, 06 – 16 37 27 58,
renkumseduizendknoopbrigade@outlook.com

Blz 5
Operatie Steenbreek
http://www.operatiesteenbreek.nl/

Entente Florale Wageningen

Blz 6
Tentoonstelling over bevers in de Renkumse beekdalen
van 13 mei tot 27 augustus 2018
Informatiecentrum Renkum Beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 170
6871 VZ Renkum
Voor openingstijden en aanvullend programma zie:
www.renkumsbeekdal.nl

Blz 7
Vogelexcursie 10 maart 2018 Blauwe Kamer 
Zie  ervaringen: https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/nieuws/vogelexcursie-van…

Vogelexcursie 14 april 2018 Zouweboezem
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/vogelexcurs…

Blz 8
Belevingstuin Willemshoeve
http://dewillemshoeve.eu/

Blz 9
Klompenpad XL langs de Nederrijn van start
https://klompenpaden.nl/klompenpad-xl-nederrijn-start/

Route app
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app

Cursus Wilde planten bij KNNV-Arnhem
https://www.knnv.nl/afdeling-arnhem/cursus-wilde-planten

Blz 10
De natuur naar binnen op de Willemshoeve

Training Natuur doet je Goed
https://www.ivn.nl/activiteiten/training-natuur-doet-je-goed

Blz 11
Klompenpaden in gemeente Renkum en Wageningen
www.klompenpaden.nl

Komt u werken in heemtuin De Zomp?
Heemtuin De Zomp in het Zweiersdal te Oosterbeek wordt onderhouden door een groep vrijwilligers.
Bent u graag op een bijzondere plek in de natuur, heeft u handen die graag in de grond of met groen bezig zijn en heeft u twee dagdelen per maand tijd? Dan bent u zeer welkom in de Zomp om mee te helpen aan het onderhoud.
Wij werken in 3 groepen tussen maart en oktober:
► elke eerste en derde woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur;
► elke tweede en vierde woensdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur;
► elke eerste zaterdagmorgen van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor informatie en aanmelding graag contact opnemen met de coördinator van de werkgroep Zomp:
Johanneke Sanders tel. 026 – 334 30 77 of
Info@johanneke.sanders.nl

Blz 12
Twee grafheuvels en een beekrelict weer zichtbaar.

Blz 13
Ganzenveer
Wim Chardon

Blz 14
Vlinder-V in Wolfheze

www.heeldrenthezoemt.nl.
www.vlinderstichting.nl

In Landschapsbasisplan 2017: Blz 76
In https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Laatste_nieuws/Mei_2017/Landschaps…

Conform bijenconvenant stimuleren levensomstandigheden honingbijen en wilde bijen.
Getekende bijenconvenant:

Bijenconvenant
Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe
https://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regi…

Eerste bij-vriendelijke gemeente van Gelderland is Renkum
https://renkum.nieuws.nl/gemeentenieuws/32475/eerste-bij-vriendelijke-ge…

Bijenmonument in Renkum vdor de derde keer onthuld 
http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/14335/13750

EIS KENNISCENTRUM INSECTEN EN ANDERE ONGEWERVELDEN
http://www.eis-nederland.nl/

Première film Afslag Reijerscamp: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wolfheze/nieuws/premiere-van-de-film-afslag-reijerscamp-op-tv-gelderland

 

Natuurvisie Reijerscamp: http://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1523621233/2018-04/NM_NV_Reijerscamp_4web.pdf

 

 

Van landbouwgebied naar natuur: met De Reijerscamp laat Natuurmonumenten zien hoe mooi natuurontwikkeling eruit kan zien.

https://www.youtube.com/watch?v=AkzgPqoE7zQ

 

“Bodemtransplantage op de Reijerscamp
Natuurherstel van voormalige landbouwgrond, hoe gebeurt dat? Hoe maak je van zwaar bemeste bodem een schraal grasland of heideveld? Welke rol spelen bodemorganismen in het sturen van plantengemeenschappen? Deze website en film geven uitleg over bodemtransplantaties voor natuurontwikkeling.
https://youtu.be/W-OzrNlraxw
Blz 15
Vogelbescherming 
Wintergast
Vogelbescherming huismus  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming Roodborstje https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming merel https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming vink https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming winterkoning https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming heggenmus https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming matkopmees https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…
Vogelbescherming zwartkop tuinfluiter https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…

Zompmarkt op 27 mei 2018
www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/tweejaarlijkse-zomp…
Heemtuin De Zomp:
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/heemtuin-de-zomp-1

Blz 16
Hoe herken ik een bij?
http://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/herkenning-en-determinatie
http://www.bestuivers.nl/
http://www.bijenhotels.nl/

Blz 18
Gluren bij de buren
Activiteiten
Een aantal enthousiastelingen heeft op zich genomen om komend jaar vier excursies te organiseren voor onze leden.
Doel is elkaar leren kennen en samen genieten. We nodigen de leden uit om deel te nemen aan de gezamenlijke excursies:
► IVN Veenendaal-Rhenen, Landgoed Remmerstein met hulp van werkgroep Natuur Werkt op zaterdag 2 juni 2018 vanuit de P op het Landgoed Remmerstein. Starttijdstip van de excursie volgt nog.
Publieksactiviteitenfolder 2018 https://www.ivn.nl/file/45790/download?token=VeRYqMry
► IVN Ede, Wekeromse Zand met de Celtic Fields op zaterdag 30 juni 2018 om 14.00 uur vanaf de hoofdingang aan de Lichtenvoortseweg (achter de voormalige stortplaats) N 52 5 56.8 E 5 41 46.1.
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede
► IVN Zuidwest Veluwezoom, Renkums beekdal met hulp van werkgroep Sprengen en beken op zaterdag 22 september 2018 vanuit het Informatiecentrum Renkums Beekdal.
► KNNV Wageningen e.o., één van de inventarisatiegebieden, najaar 2018. Nadere info volgt.
https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling

Workshop ‘Haiku’s schrijven in het Renkums beekdal’
www.renkumsbeekdal.nl

Blz 19
Aanmoedigingsprijs voor Henny Tax
https://landschapsbeheergelderland.nl/koude-inspirerende-gelderse-werkda…
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Landschapsnieuw…

Over Zuidwest Veluwezoom
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/over-zuidwest-veluwezoom
Leuke Links
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/leuke-links