Vogelexcursie Blauwe Kamer zondag 15 januari 2017

Vogelexcursie Blauwe Kamer zondag 15 januari 2017

Beste vogelliefhebbers,

Zondag, 15 januari, was het prachtig in de De Blauwe Kamer. Zonnig weer, –2oC en een mooi besneeuwd landschap.

Er waren 12 deelnemers en Frank Klinge leidde ons via een slingerende route door het gebied.

Het begon al goed met grote groepen kolganzen en brandganzen die over ons heen vlogen. Steeds als er weer een hele troep luid gakkend in de verte opvloog keken we volverwachting in die richting, want mogelijk waren ze opgejaagd door een zeearend, maar die hebben we niet gezien.

Op een gegeven moment vloog er opeens een roerdomp vanuit het riet, waar wij op 25 meter afstand al een tijdje gestaan hebben, kijkend naar de witgatjes en een bosruiter die langs de oevers van de waterplas foerageerden. De roerdomp vloog recht van ons af en bleef daardoor  seconden (leek wel minuten) lang zichtbaar, mooi de gele poten te zien en het gestreepte verenpak. Niemand heeft er een foto van gemaakt, maar dit beeld staat in ons geheugen gegrift, nou ja, op een enkeling na dan....

Bosruiter (foto Ben van Koert, Kaos.Media)

De bosruiter in januari is ook bijzonder! Frank heeft ons een staaltje vogeldeterminatie geleerd. Prachtig vergelijkingsmateriaal met de witgatjes. Zie de volgende links met de vogelgids van de Vogelbescherming:

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=21

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=377

Bosruiter (foto Ben van Koert, Kaos.Media)

Ben van Koert een vogelfotograaf die wij op het bruggetje ontmoetten heeft schitterende foto’s gemaakt van de bosruiter. Ik heb toestemming van hem om deze foto’s bij het verslag te plaatsen. Ook heeft hij de grote versies van de foto’s gestuurd, die stuur ik door naar Simone en Albert, voor op de website en in ons clubblad de Zuidwester.

Een soort wil ik nog apart noemen, kramsvogels, of Tjakkers, het miegelde van deze vogels die voortdurend heen en weer vlogen van meidoorn naar meidoorn die nog steeds veel bessen dragen. Het licht was zo mooi met die sneeuw het leek alsof de kramsvogels oplichtten, alsof ze helwit gekleurd zijn op de buik. Ik stuur wat foto’s mee van kramsvogels die enkele dagen eerder door Fred Hoorn gemaakt zijn in de Blauwe Kamer.

kramsvogel_3fred_hoorn_800x600.jpg

Kramsvogel

Alle fotografen, Wilma, Sjon en Frank, bedankt voor de mooie plaatjes!

 

 

In totaal heb ik  45 vogelsoorten genoteerd tijdens onze wandeling, zie onderstaande tabel.

 

 

 

 

Kolgans

Nijlgans

Brandgans

Zwarte kraai

Grauwe gans

Krakeend

Grote bonte specht

Kuifeend

Veldleeuwerik  (vloog over de parkeerplaats)

Raaf

Fazant

Brilduiker

Aalscholver

Zanglijster

Roodborst

Koolmees

Huismus

Pimpelmees

Spreeuw

Grote zilverreiger

Kramsvogel

Havik

Koperwiek

Buizerd

Torenvalk

Bosruiter!!

Ekster

Kievit

Kokmeeuw

Blauwe reiger

Vink

Witgat

Wilde eend

Matkop

Meerkoet

Roerdomp!!!

Grote zaagbek  (balts)

Bergeend

Zilvermeeuw

Winterkoning

Smient

Heggemus

Knobbelzwaan

Merel

Dodaars

 

Na afloop van de excursie zijn we met een groot aantal deelnemers het restaurant binnen gegaan om er op te warmen en wat lekkers te eten en drinken.