Verslag Vogelexcursie Jufferswaard 29 oktober 2016

Beste vogelliefhebbers

Zaterdag 29 oktober hadden we een geslaagde ochtend in de Jufferswaard met 10 deelnemers.
Prachtig weer en het mooie gele herfstlicht maakten de meidoorns met de rode besjes en groot dooiermos zo kleurrijk, er zijn veel foto’s van gemaakt!

Foto Groot Dooiermos op Hondsroos Henk  Huizing


We hebben een wandeling gemaakt door de Jufferswaard en daar veel kramsvogels en nog meer koperwieken aangetroffen, die ook aangetrokken waren door de vele bes dragende struiken.


Met de telescoop van Sjon zijn er twee watersnippen ontdekt op een van de eilandjes in de grote plas.
En langs de oever van de Rijn liet de blauwe flits, de ijsvogel, zich even zien en horen.
We vonden de nestvlondertjes voor de sterns op de waterkant, waarschijnlijk door de paarden meegesleurd uit het water.
Sjon heeft ze voorlopig meegenomen, waarschijnlijk worden ze voor de lente aanbreekt weer in de plas geplaatst.


 
De oeverzwaluwwand is ontdaan van bramen, klimplanten en jonge boompjes, zodat de aanvliegroute weer helemaal vrij is. Iedereen heeft goed meegeholpen.


We hebben een paar gaten uitgegraven, maar we vonden er geen resten van een nestje.


Vermoedelijk was er sprake van proef-gaatjes, ik hoop echt dat de oeverzwaluwen volgend voorjaar de wand ontdekken.
De natuur ontwikkelt zich mooi in en rondom de nieuwe loop van de beek. En ook het water tegenover de oeverzwaluwwand staat vol met riet-vegetatie.

Lijst met waarnemingen ,161029_jufferswaard.pdf
 
Marleen heeft een lijst gemaakt van al onze vogelwaarnemingen:
1 Sijs  
2 Zwarte kraai 
3 Merel  
4 Koolmees 
5 Roodborst 
6 Koperwiek 
7 Blauwe reiger 
8 Spreeuw  
9 Houtduif  
10 Boomkruiper 
11 Krakeend 
12 Zwarte zwaan 
13 Putter  
14 Kolgans  
15 Ekster  
16 Winterkoning 
17 Kramsvogel 
18 Wilde eend 
19 Nijlgans  
20 Matkopmees 
21 IJsvogel  
22 Vink  
23 Aalscholver 
24 Grote zilverreiger 
25 Wintertaling 
26 Kokmeeuw 
27 Smient  
28 Waterhoen 
29 Grote bonte specht 
30 Heggemus 
31 Kievit  
32 Groenling 
33 Watersnip