Zuidwest Veluwezoom
Natuur in de Buurt
zondag21jun2020

Webinar: De omgevingsvisie en IVN

Al jaren gonst het in overheidsland: de Omgevingswet komt eraan! In dit webinar leer je meer over hoe je daar als IVN'er op in kunt spelen. 

Info van: https://www.ivn.nl/webinar-omgevingsvisie

In de Omgevingswet wordt van overheden gevraagd om samenhangend te gaan werken. Dat begint met het opstellen van een omgevingsvisie. Daarin staat de ambitie voor de leefomgeving van de gemeente voor de toekomst. De bedoeling is dat die visie tot stand komt met inbreng van de inwoners van een gemeente. Een flinke opgave, omdat dat moet ‘met het oog op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en bescherming en verbetering van de leefomgeving’! Bovendien moet rekening worden gehouden met ‘de intrinsieke waarde van de natuur’ en als er regels nodig zijn met het ‘belang van de bescherming van gezondheid’. Veel gemeenten zijn al volop bezig, want het is een behoorlijke verandering van de manier van werken.

Voor IVN biedt vooral de omgevingsvisie de mogelijkheid om meer verbinding met de gemeente te maken, een kans om meer mensen met de natuur in hun eigen leefomgeving te verbinden. Zo kunnen IVN-afdelingen en gemeenten elkaar bijvoorbeeld vinden op onderwerpen als natuurinclusief bouwen, basiskwaliteit natuur, vrijwilligersbeleid en buurtparticipatie.

Als je de kans wilt grijpen, is het belangrijk om dat snel op te pakken, anders missen we de boot. Hoe je dat doet, en wat de Omgevingswet precies inhoudt? Dat hoor je in het webinar ‘De Omgevingswet en IVN.’

Inhoud van het webinar

In het webinar neemt Omgevingswet-expert Trees van der Schoot ons mee in de belangrijkste elementen van de Omgevingswet. Verwacht geen langdradig, taai en juridisch verhaal, Trees’ verhaal is toegankelijk en zoomt in op de aspecten die voor IVN’ers van belang zijn. Welke belangen heeft een gemeente, en hoe kan je daar als afdeling op inspelen? Hoe kan de gemeente gebruik maken van de kennis van jullie IVN-afdeling? Hoe kan je de Omgevingswet benutten om meer verbinding te maken met de gemeente? Hoe werk je samen met de gemeente aan het dichter bij elkaar brengen van mens en natuur? Ook is er volop ruimte om vragen te stellen. Marco Lurks, vrijwilliger bij IVN en werkzaam bij VNG, zal samen met Trees jullie vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Praktische informatie

Wanneer? Het webinar vindt plaats op dinsdagavond 7 juli, 19:30-21:00. Inloop vanaf 19:15.

Online: Het webinar wordt georganiseerd in Zoom, en wordt ook opgenomen. Je kunt de webinar dus later terugkijken. Deelnemers kunnen ervoor kiezen anoniem te blijven.

Voor wie? Het webinar is in eerste instantie bedoeld voor IVN-afdelingen. We verwachten dat het ook voor IVN-beroepskrachten en andere groene vrijwilligers interessant wordt, dus van harte welkom om ook aan te haken.

Aanmelden: Je kunt je hieronder aanmelden, t/m 6 juli. Enkele uren voor het webinar krijg je een link en wachtwoord om deel te nemen aan het webinar. We hebben plek voor maximaal 150 deelnemers.  

Contact: Heb je vragen? Neem contact op met Teuni Verploegh, communicatieadviseur bij IVN via t.verploegh@ivn.nl.
 

Aanmelden webinar De omgevingsvisie en IVN