Zuidwest Veluwezoom
Vogels
zaterdag11dec2021

Vogelexcursie zaterdag 11 december 2021

Een wandeling door de Jufferswaard en Noordberg te Renkum.

Zaterdag 11 december 2021 heeft de vogelwerkgroep een wandelexcursie gedaan met vier gidsen en 8 deelnemers. Vanwege de corona maatregels werd afgezien van een auto excursie naar de Rijnstrangen. Die trip houden we nog te goed. De excursie was dus dichtbij huis en een beperkt aantal deelnemers was uitgenodigd.

Noordberg

Het was een mooie dag, met mist en een waterige zon en de wandelpaden waren zeer modderig vanwege de regenbuien die de nacht ervoor waren gevallen.

Dat mocht de pret niet drukken. Naast de vogelwaarnemingen hebben de gidsen een en ander verteld over het gebied, welk voor de vogelwerkgroep erg vertrouwd is. Immers worden daar al jaren broedvogeltellingen en watervogel tellingen gedaan.

stuw

Zo is er verteld over de dynamiek van het water in de Jufferswaardplas, wat veel effect heeft op de planten en vogels die daar voorkomen. Zo speelt de bever een grote rol door het bouwen van dammen in de beek en bij de in- en uitlaat van de plas. Maar ook de waterstand van de Rijn speelt hier een grote rol.

Tijdens de excursie zijn er veel sporen, glijbanen, afgeknaagd hout, van de bevers gevonden, dit dier toont zich een echte natuurbeheerder!

knaagsporen

Vaak wordt er van alles verteld over de vogels die normaliter in het gebied voorkomen, maar het is altijd de vraag of die zich ook tijdens de wandeling laten zien. Dit keer hadden we het geluk om een ijsvogel, half verscholen te ontdekken in een wilg. Vervolgens werd deze door een luid roepende soortgenoot opgejaagd, zodat we ook nog het geluid en twee vliegende ijsvogels zagen. Een van de oplettende deelnemers zag zelfs de blauwe flits over de plas gaan. www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ijsvogel

Later op de Noordberg waar we bij de picknicktafel genoten van speculaas en havermoutkoekjes werden we ook nog getrakteerd op ruziënde grote bonte spechten. En toen… zat er ineens een heel klein spechtje bij: de kleine bonte specht. Dat paste precies in het verhaal dat hoort bij die locatie. www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kleine-bonte-specht

Marleen heeft alle vogelwaarnemingen genoteerd en dat leverde 37 soorten op, zie de lijst onderaan dit bericht.

 De dag kon niet meer stuk!

Helaas is Jan nog in de modder gevallen, vanwege een voet die achter een  braamtak bleef hangen. Gelukkig leverde dat alleen maar een modderpak op, en geen blessure.

De volgende excursie is in januari gepland en zodra daar meer over bekend is volgt er een nieuwe uitnodiging.

Nu wenst de vogelwerkgroep u fijne feestdagen en een gezond, vogelrijk nieuwjaar!!

 Els Roode, Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom.

Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom excursie Jufferswaard-Noordberg d.d. 11 december 2021

1

Aalscholver

 

19

Krakeend

2

Blauwe reiger

 

20

Kramsvogel

3

Boomklever

 

21

Meerkoet

4

Boomkruiper

 

22

Merel

5

Buizerd

 

23

Pimpelmees

6

Ekster

 

24

Postduif

7

Fuut

 

25

Putter

8

Grote bonte specht

 

26

Roodborst

9

Grote zilverreiger

 

27

Sijs

10

Grauwe gans

 

28

Smient

11

Havik

 

29

Spreeuw

12

IJsvogel

 

30

Staartmees

13

Kievit

 

31

Torenvalk

14

Kleine bonte specht

 

32

Vink

15

Kokmeeuw

 

33

Wilde eend

16

Kolgans

 

34

Winterkoning

17

Koolmees

 

35

Wintertaling

18

Koperwiek

 

36

Witte kwikstaart

 

 

 

37

Zwarte kraai