Zuidwest Veluwezoom
Vogels
zondag21jan2018

Vogelexcursie in de Ooijpolder bij Nijmegen

Beste vogelliefhebbers, Bij het Hollands-Duits Gemaal bij Nijmegen aangekomen was het voor iedereen duidelijk, dit is de plek waar zich al enkele weken een Waterspreeuw ophoudt.Deze vogel hebben we allemaal heel goed kunnen zien, fotograferen en in feite was de excursie al een succes. WaterspreeuwWaterspreeuwkijkers Een klein eindje verderop (onderweg zagen we een Grote Zaagbek paartje) gingen we een wandelingetje maken in het Zwanenbroekje. Daar konden we komen met behulp van een voetveer dat op eigen kracht voortbewogen moest worden. Het was een erg modderig paadje dat we liepen, lekker door de blubber op zoek naar vogels. Het was maar 2 graden boven nul, dus was het goed om even door te stappen. We vonden sporen van bevers: knaagsporen en glijbaantjes. Er vlogen kolganzen en grauwe ganzen over en ook een grote vlucht   kramsvogels en (kok)meeuwen die nog een klein cadeautje op iemand zijn jas poepten. We hebben niet de hele wandeling in het Zwanenbroekje gemaakt, omdat we verder wilden gaan zoeken naar grote groepen ganzen in de weilanden, dus voeren we weer terug naar de auto’s. Een klein eindje verderop vonden we een groep kolganzen met o.a. brandganzen en een Indische gans, die viel wel op!

Ganzen

Op de dijk aangekomen hebben we eenden gekeken die daar in de Oude Waal zwemmen. Over het algemeen was het qua vogels erg rustig in het gebied.

Waarnemers genieters

We besloten door te rijden naar restaurant Oortjeshekken bij de Bisonbaai om weer warm te worden en wat te eten en drinken. Wie weet waar de naam Oortjeshekken vandaan komt? Ik weet het niet.

Antwoord zie: http://oortjeshekken.mign.nl/huiskamercafe/geschiedenis/

Behalve vragen over vogels krijg ik regelmatig dit soort vragen, als ik het niet weet probeer ik het naderhand uit te zoeken, maar in dit geval is het niet zo eenvoudig. In het water van de Bisonbaai zagen we smienten, kuifeenden en brilduikers, ook daar was het stilletjes wat betreft vogels.

Waar is die vogel

We besloten om door te rijden naar Schenkenschans, net over de grens, daar zien we altijd heel veel ganzen en hopelijk zitten er weer rietganzen tussen. Helaas bijna geen ganzen te vinden, niet in het hele landschap waardoor we reden. Wel was er een sprong reeën (zo’n 15 stuks) rennen door de weides van Schenkenschans en met de mooie sprongen die ze maakten was dat een mooi gezicht!   Marleen heeft onze waarnemingen vastgelegd in het volgende lijstje:  lijst en we hadden veel plezier!

Soorten  
Waterspreeuw Grote zilverreiger
Spreeuw Zwarte kraai
Merel Kauw
Huismus Ekster
Pimpelmees Buizerd
Koolmees Torenvalk
Vink Sperwer
Kramsvogel Fuut
Stormmeeuw Meerkoet
Kokmeeuw Waterhoen
Kievit Grote bonte specht
Nijlgans Houtduif
Grauwe gans Kolgans
Brandgans Winterkoning
Indische gans Roodborst
Wilde eend Grote zaagbek
Krakeend Aalscholver
Tafeleend Smient
Wintertaling Slobeend
Brilduiker Ooievaar
Kuifeend Fazant
Blauwe reiger Knobbelzwaan
   
Haas  
Mol (activiteit)
Bever (activiteit)
Muskusrat  
Ree  

Met vriendelijke groet,   Els Roode Coördinator Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom   Email: els.frank@planet.nl website: http://ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom