Zuidwest Veluwezoom
Vogels
donderdag19sep2019

Insectenhotel

Op 7 september 2019 heeft de vogelwerkgroep de oeverzwaluwwand in de Jufferswaard weer vrijgemaakt. Er was zowaar een jungle ontstaan, zelfs het toegangspad was helemaal dichtgegroeid.

wilgenopslagSjon heeft het meeste werk verricht m.b.v. een bosmaaier heeft hij zich een weg gebaand door de vegetatie.
Bij het vrijmaken van de wand zijn we tot de conclusie gekomen dat het een prima insectenhotel is geworden. Er zaten allemaal gaatjes in het zand die waarschijnlijk door graafbijen gemaakt zijn.
Door de wand vrij te maken, is deze weer toegankelijk voor de ijsvogel of oeverzwaluwen, maar tot nu toe hebben deze vogels andere nestgelegenheid gevonden in de omgeving.
Na de werkzaamheden zijn we op excursie geweest naar Project Mooi Binnenveld. Ondanks regenbuien en onweer hebben we er veel van opgestoken. Ik verheug me er nu al op om daar over twee jaar een vogelexcursie te geven.
Het project wordt uitgevoerd door de provincie en het Waterschap en de toekomstige beheerders zijn Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld en de Boeren Coöperatie. 

jungle1 Jungle2


Interessant om op den duur de verschillen in aanpak te waarnemen. Sommige delen waren eigenlijk allang verschraalde blauwgraslanden en daar vonden we typische vegetatie, bijvoorbeeld klokjesgentiaan, mooi dat dat nu sterk uitgebreid wordt.

Klokjesgentiaan
Het is een goede kans voor de rode lijstsoorten zoals wulp en grutto.
Ter afsluiting van deze dag hebben we wat gegeten bij de Blauwe Kamer, waar we bovendien een jagende visarend zagen én twee ijsvogels!

grutto Wulp
Grutto Wulp

Els Roode, vogelwerkgroep