Zuidwest Veluwezoom
Biodiversiteit
woensdag14okt2020

◘ Denk en stem mee over biodiversiteit ◘

Gemeenten Adopteren Soorten

‘Gemeenten Adopteren Soorten’ is een initiatief van IVN Gelderland en de provincie. De gemeente adopteert een plant- of diersoort die van nature thuishoort in de gemeente. Deze adoptiesoort geeft een gezicht aan biodiversiteit en vergroot de betrokkenheid van inwoners. Gemeente Renkum heeft zich opgegeven om mee te doen aan het project. Voorbeelden van adoptiesoorten uit projecten uit het verleden zijn de ijsvogel, bever en slanke sleutelbloem. In de gemeente Renkum heeft IVN Zuidwest Veluwezoom de Zwarte Specht voorgesteld voor de lijst.

Lees meer over De Zwarte Specht in z'n biotoop:

www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/zwarte-specht

Actieplan

Het actieplan wordt gemaakt samen met lokale groene organisaties en sluit aan bij wat er al is aan initiatieven en projecten. In het actieplan staan bijv. maatregelen die de adoptiesoort ten goede komen en de biodiversiteit in het algemeen vergroten, zoals aangepast maaibeheer van de gemeente, inzaaien van bloemenranden, aanleggen van kleine landschapselementen of vergroenen van particuliere tuinen. Natuurlijk profiteert niet alleen de adoptiesoort daarvan, maar ook veel andere soorten! Daarnaast zetten we met dit project ook in op bewustwording op het thema biodiversiteit bij onze inwoners.

soorten

◘ Breng je stem uit ◘

 

stem

www.ivn.nl/provincie/gelderland/verkiezing-adoptiesoorten-gemeente-renkum

Wat vragen we van jou?

Gemeenten adopteren soorten is een uitgelezen kans om, samen met andere lokale groene vrijwilligersnetwerken, het thema ‘biodiversiteit’ hoger op de agenda te krijgen binnen jouw gemeente. Het project ondersteunt een gemeente die aan de slag wil met biodiversiteit, maar kan alleen slagen met de betrokkenheid en inzet van lokale groene netwerken. Daarom zijn de lokale groene vrijwilligersorganisaties gevraagd om actief mee te doen!

Concreet vragen we op twee manieren een bijdrage van jullie. Allereerst nodigen we jullie graag uit om jouw gemeente te helpen met het kiezen van een geschikte adoptiesoort. Vervolgens vragen we jullie mee te denken over een activiteitenplan voor de gekozen soort, waarin je als groene vrijwilligersorganisatie aangeeft wat je in het kader van dit project wil en kan bieden. Het toewerken naar het actieplan vindt online plaats in verband met de huidige coronamaatregelen. Het actieplan zelf is bedoeld als een duurzaam product waarmee de komende jaren de adoptiesoort(en) en de overige biodiversiteit flink geholpen worden!

wat doen we

www.ivn.nl/provincie/gelderland/gemeenten-adopteren-soorten-renkum

 

 

www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/biodiversiteit-in-de-gemeente-renkum