Impressie van Natuurwerkdag Rosandepolder Oosterbeek 2016

Dit was aankondiging Natuurwerkdag 2016

Rosandepolder
De Rosandepolder ligt aan de Rijn. Een heel mooi gebied dat afwisselend uit weilanden met knotbomen en restanten van heggen bestaat. De wilgen werden geknot omdat men weidepaaltjes nodig had en de dunne takken werden gebruikt voor het vlechten van manden e.d. Nu worden de wilgentakken afgevoerd naar de Dierentuin Burgers' Zoo. Vele dieren worden in de dierentuin blij gemaakt met deze takken en staken. Houdt u van wandelen: Het Maarten van Rossumpad ligt op dit terrein! Het pad is echt de moeite waard.

Werkzaamheden
We gaan samen met de deelnemers lekker de wilgen in. Het knotten doen we eens in de 4 jaar. Enkele bomen hebben misschien in 7 jaar geen knotbeurt gehad. Dus stroop je mouwen op, klim de boom in en help met het sjouwen van de takken naar de containers van de dierentuin! De Gratis sportschool! Met een duidelijk resultaat aan het eind van de dag! Komt allen, er is werk voor iedereen! Neem zelf mee: werkkleding die vies mag worden en goed stevig schoeisel; het terrein kan nat zijn. Kinderen kunnen meehelpen onder begeleiding van ouders/verzorgers.
Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen
Kinderen kunnen meehelpen met het knotten van de wilgen. Met de wilgentenen kunnen ze schermen vlechten of een hut maken.

 

Zie ook:

www.natuurwerkdag.nl

Bevers Rosandepolder Zie video Gerrit Riethorst 27 11 2014

https://www.youtube.com/watch?v=RbDrbh2O-20

Ook de Jufferswaard en de Rosandepolder zijn inmiddels leefgebied van de bever. In Oosterbeek zijn bijv. nog maar 5 van de 15 in 2013 geplante wilgen over: wilgen vormen kennelijk een populair deel van het voedsel van het dier.

Lees meer over bevers

Bever

https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/dieren/bever

De zoekkaart Beversporen is gratis te downloaden.
https://www.ark.eu/sites/default/files/media/Bever/zoekkaart-bever-sporen_0.pdf