excursie naar Het Zwanenwater bij Callandsoog

Onze excursie van zaterdag 21 oktober 2017 stond in het teken van trekvogels. De trekvogels lieten echter verstek gaan vanwege harde tegenwind, kracht 5 zuid.

‘s morgens vroeg vertrokken we met acht personen verdeeld over twee auto’s vanuit Renkum naar Callantsoog. Daar aangekomen wachtten we even de regen af om vervolgens na een kop koffie uit de thermosfles op stap te gaan.
Het Zwanenwater is een mooi nat duingebied in beheer bij Natuur Monumenten en hoe het weer ook was, regen, wind, maar ook zon, we genoten van het mooie landschap met herfstkleuren en vele paddenstoelen. De trek en aanwezigheid van kleine vogeltjes viel ons tegen en ook op zee was het erg rustig.

Zwanenwater poelen
Maar natuurlijk zijn alle vogels, 48 soorten,  die er wel gezien en of gehoord zijn door Marleen opgeschreven:
Opvallend en heel mooi was de mannetjes havik die vanuit een van de mooie vogelhutten aan de overkant van de plas in een boom zat. We hebben hem horen kekkeren en later zagen we een juveniele havik vliegen, even gehinderd door een sperwer. Mooi om het verschil tussen die twee soorten roofvogels te zien. Bijgaand vindt u een bestand met uitleg over de determinatie van havik en sperwer, dat ik een keer van Henk Huizing heb gekregen.

 

We hadden een gezellig uitstapje en hebben zin om u uit te nodigen voor onze volgende excursie: uilen zien, of horen op 25 november 2017.
De uitnodiging volgt over drie weken met nadere details!

Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom Zwanewater en Callandsoog  
d.d. 21 oktober 2017

1 Aalscholver

 

18 Jan van Gent

 

35 Slobeend

2 Baardman

 

19 Kauw

 

36 Sperwer

3 Bergeend

 

20 Keep

 

37 Spreeuw

4 Blauwe reiger

 

21 Kleine mantelmeeuw    

 

38 Staartmees

5 Boomkruiper

 

22 Knobbelzwaan

 

39 Tafeleend

6 Buizerd

 

23 Kokmeeuw

 

40 Tjiftjaf

7 Dodaars

 

24 Koolmees

 

41 Torenvalk

8 Ekster

 

25 Koperwiek

 

42 Vink

9 Fuut

 

26 Krakeend

 

43 Watersnip

10 Gaai

 

27 Kramsvogel

 

44 Wilde eend

11 Graspieper

 

28 Kuifeend

 

45 Winterkoning

12 Grauwe gans

 

29 Lepelaar

 

46 Zanglijster

13 Grote mantelmeeuw    

30 Meerkoet

 

47 Zilvermeeuw

14 Grote zaagbek

 

31 Merel

 

48 Zwarte kraai

15 Grote zilverreiger

 

32 Pimpelmees

 

49 Zwarte ruiter

16 Havik

 

33 Roodborst

 

 

17 Houtduif

 

34 Scholekster

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer overDeterminatie sperwer - havik

Vogelbescherming  info Havik

Vogelbescherming info sperwer