Algemene Verordening Gegevensbescherming

 Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Op basis van deze gegevens kan de afdeling naar leden ons magazine de Zuidwester en, via e-mail, de ‘E-Zuidwester sturen. Ook zijn deze persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om deze te bewaren.

IVN Zuidwest Veluwezoom is altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Als voorbereiding op de nieuwe regelgeving is IVN Zuidwest Veluwezoom bezig om te inventariseren welke persoonsgegevens de vereniging echt nodig heeft en op welke manier deze gegevens bewaard worden. Voor zover blijkt dat dit niet in overeenstemming is met de nieuwe regels, zal het bestuur daarvoor de nodige aanpassingen aanbrengen.

Ook het landelijk IVN beschikt over persoonsgegevens van IVN leden en gebruikt deze o.a. om Mens en Natuur naar de leden te sturen en, indien u daarop bent geabonneerd, de IVN nieuwsbrief ‘Stuifmail’.

Voor meer informatie over de werkwijze van het landelijk IVN zie https://www.ivn.nl/privacy-statement

Vrijwilligerswerk blijft mensenwerk. Dat willen we ook uiten op onze website door het ook opnemen van foto's.

 

Als u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van een afbeelding, vragen we u vriendelijk om dit te melden aan: ivn.zwv@gmail.com.

We zullen de betreffende afbeelding dan verwijderen.