Zuidlaren
Beleid & Organisatie
zaterdag17aug2019

Natuurlijk Zuidlaren

Het zal even wennen zijn, maar rond Natuurlijk Zuidlaren gaan een paar dingen veranderen!

Allereerst verlaat Jan Schlebusch na heel veel jaren de redactie. Hij wordt opgevolgd door Bob Hogeveen en Gerard Dekker. 
Daarmee verandert ook het contactadres: dat wordt nu NZ@bobhogeveen.nl.

En in overleg met het bestuur is ook de frequentie van verschijnen gewijzigd. In plaats van drie keer per jaar wordt dat nu twee keer per jaar. 

Deadline voor het inleveren van materiaal voor de eerstvolgende uitgave is op 22 september 2019.