IVN-winkeltje

Onze IVN-winkel biedt u bv. wandel- en fietsroutes, zoekkaarten, boeken. Het aanbod wisselt regelmatig. Soms zijn er ook nestkastjes te koop! 
Voor kinderen zijn er ook spelletjes en doe-boeken. 

Het winkeltje is regelmatig op onze voorlichtingsavonden aanwezig!

Het beheer is in handen van Hermien Keissen 
(bel 050-8518691 of klik hier om een mail te sturen)