De IVN vogelwerkgroep Zuidlaren

De Vogelwerkgroep biedt een ruime variëteit aan activiteiten, zowel voor de ervaren vogelaar als voor beginners. Deels betreft dit informele uitjes om gezamenlijk ‘vogels te kijken’ en deels gaat het om uitvoeren van officiële tellingen en inventarisaties.

Algemeen
Een belangrijk deel van de activiteiten wordt gevormd door excursies naar mooie vogelgebieden waar in ontspannen sfeer genoten kan worden van de vogelwereld en waarbij de beginnende vogelaars kennis en ervaring kunnen opdoen. Deze excursies zijn vaak in onze nabije omgeving, maar soms ook naar gebieden op grotere afstand, tot zelfs in Duitsland. Voorbeelden:  Hunzedal, Drentsche Aa gebied, de polders rond het Zuidlaardermeer, het Lauwersmeer, Schiermonnikoog en Urwald Hasbruch. Per jaar worden ongeveer 7 van deze excursies gepland, afwisselend op zaterdagen of zondagen.

Klik hieronder om de excursie-agenda van dit jaar op te halen.
Agenda vogelwerkgroep 2020

kleine bonte specht

In het winterseizoen zijn er 2 avondbijeenkomsten waarop o.a. de ALV gehouden wordt en waarop ruimte is voor foto-presentaties van/door leden van de werkgroep. Ook kunnen er lezingen of korte cursussen gegeven worden op deze avonden.

Gedurende het seizoen zullen ook een aantal ‘thematochten’ georganiseerd worden. Deze tochten zijn gericht op specifieke, interessante vogelsoorten. Voorbeelden zijn het ’s avonds luisteren naar de Kwartelkoning en/of de Nachtzwaluw, of op zoek gaan naar een zeldzame soort die in de omgeving is gesignaleerd. Deze thematochten worden kort tevoren gepland als de omstandigheden gunstig zijn of zich een specifieke aanleiding voordoet.

Tellingen
Heel belangrijk zijn natuurlijk tellingen van vogels, zij vormen de kern van het werk van een vogelwerkgroep. Een aantal leden van de werkgroep houdt zich hiermee bezig. 

  • Slaapplaatstelling van Zwanen/ganzen, Steltlopers, Watervogels, Grote zilverreiger, Aalscholver, Blauwe kiekendief, Grote stern, Wulp.
  • Wintertelling (oktober – april) van: Zwanen/ganzen, Watervogels, Steltlopers
  • PTT (Post Transect Telling) van Drentsche Aa en Hunzedal
  • MAS (Meetnet Agrarische Soorten) op Eexterveld
  • Soortentellingen van Roek, Knobbelzwaan, Grauwe klauwier, Kwartelkoning, Nachtzwaluw
  • BMP (Broedvogel monitoring) Zuidoevers en Tusschenwater
  • Wintertelling van Noordlaarderbos en Boswachterij Anloo

Alle leden worden opgeroepen om, voor zover mogelijk, bijdrages te leveren aan deze tellingen.
Ook is het mogelijk om eens mee te gaan om bijvoorbeeld kennis en ervaring op te doen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de werkgroep-coördinatoren.
Alle werkgroepleden worden door de coördinatoren via email op de hoogte gehouden van de planning en alle bijzonderheden m.b.t. het programma.

Organisatie
De werkgroep wordt gecoördineerd door:
Dick Schoppers (tel. 050-4094168/06-51733809, dickschoppers at gmail.com)
Gerard Dekker (g.j.dekker at me.com)
Bob Hogeveen (bob.hogeveen at hetnet.nl)
Niels Grobben  (niels at thedeepsky.nl)