Zuidlaren
Vogels
Op
woensdag09feb202220:00

Weidevogelbescherming

Lezing door Jaap van Gorkum

De weidevogels hebben het moeilijk in deze tijd. Intensieve grondbewerking, vroeg en veelvuldig maaien, predatoren, verdroging; het zijn allemaal oorzaken die de stand van weidevogels doet kelderen.

Jaap van Gorkum, actief lid binnen de weidevogelbescherming, zal ons een inkijk geven in de problematiek, organisatie en aanpak van de bescherming van deze prachtige vogels, zo karakteristiek voor ons landelijke gebied. De vrijwillige weidevogelbescherming in het Hunzedal krijgt bijzondere aandacht en verder zal Jaap suggesties doen voor wat nodig is om het tij te keren.

Nadere informatie en opgave: jsrus2013@gmail.com.
De Ludinge, 20.00 uur

Algemene informatie

woensdag 9 februari 2022 - 20:00