Zuidlaren
Water
Op
woensdag08feb201720:00

Natuurvriendelijk beheer van waterlopen door Paul Hendriks

Kanalen, vaarten, beken en sloten hebben een belangrijke functie voor de afvoer van het overtollige grond- en regenwater. Daarnaast herbergen deze waterlopen een rijke flora en fauna en vormen zij veelal ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en specifiek beheer en onderhoud wordt tegenwoordig zo veel mogelijk getracht de natuurwaarde van waterlopen in stand te houden of te verbeteren.

Paul Hendriks is als ecoloog bij Waterschap Hunze en Aa’s  nauw betrokken bij dit werk. Hij zal ons laten zien welke mogelijkheden er zijn om sloten, vaarten en andere waterlopen natuurlijker in te richten en te beheren. Dit aan de hand van resultaten van verschillende proeven.

Algemene informatie

woensdag 8 februari 2017 - 20:00
Gratis voor leden; niet-leden € 2,50
Locatie: 
De Ludinge
Ludinge 4
9471 JD Zuidlaren
Nederland
Google Maps image