Zuidlaren
Vogels
Op
woensdag24nov202120:00

Jubileumlezing vogelwerkgroep

Presentatie: Madeleine Postma, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA)

GKA adviseert over ontwikkeling van beleid en de praktische uitvoering van natuurbeheer in het agrarisch gebied.

De onderwerpen waar Madeleine bij stilstaat zijn akkervogels en het landschap, grauwe kiekendieven en de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, ons onderzoek en agrarisch natuurbeheer.

Nadere informatie en opgave bij:

Bob Hogeveen: bob.hogeveen@hetnet.nl

De Ludinge, 20.00 uur

Algemene informatie

woensdag 24 november 2021 - 20:00