Zuidlaren
Landschap
Op
zondag09jul201710:00

Fietstocht langs pingoruïnes

In aansluiting op de lezing van Anja Verbers, gehouden op 8 maart, zal een fietstocht georganiseerd worden langs (mogelijke) pingoruïnes in de omgeving van Zuidlaren. Pingoruïnes zijn geologische relicten uit de laatste ijstijd en komen in Drenthe veel voor in de vorm van veentjes en vennetjes. Tijdens de fietstocht zal stil gestaan worden bij meerdere vennetjes/veentjes om de ontstaanswijze toe te lichten en te kunnen genieten van de bijzondere natuurwaarden van deze landschapselementen.
De fietstocht zal ca. 15 km lang zijn.

Algemene informatie

zondag 9 juli 2017 - 10:00
Fietstocht langs (mogelijke) pingoruïnes in de omgeving van Zuidlaren.
Locatie: 
achter de Dorpskerk Zuidlaren
Nederland
Google Maps image