Zuidlaren
Biodiversiteit
Op
woensdag13jun201819:00

Excursie naar boerderij Kloosterplaats in Muntendam

Op hun akkerbouwbedrijf van 70 hectare zetten Peter Harry Mulder en zijn partner Eline Ringelberg zich actief in voor akkernatuur en voor een goede boer-burger relatie. Zij hebben de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht waarin vrijwilligers helpen de akkerranden, wintervoedselveldjes, bloemenranden en vogelakkers natuurlijk te beheren. “Overhoekjes” worden permanent ingericht met struiken zoals meidoorn. Met 5% natuurlijke begroeiing stimuleren zij de natuurlijke plaagbestrijders zodat insecticiden tegen luizen niet meer nodig zijn.

Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Algemene informatie

woensdag 13 juni 2018 - 19:00
N.B.: dit is een ledenactiviteit; alleen voor leden en donateurs
Locatie: 
Dorpskerk Zuidlaren 19.00 u
Start excursie: 19.30u Tussenklappen Westzijde 9
Muntendam
Nederland