Zuidlaren
Natuur in de Buurt
Op
zondag11jul202110:00

Excursie Mandelanden

De Mandelanden ten zuidwesten van Borger maken deel uit van het beekdal van het Voorste Diep, een bovenloop van de Hunze. Het beekdal vormt hier een laagte in de Hondsrug. Door de aanleg van het kanaal Buinen-Schoonoord en de ruilverkaveling was het natuurlijke watersysteem ernstig aangetast. In 2012/2013 is het gebied heringericht voor de natuur, waarbij de oorspronkelijke meanders zijn hersteld.

Het natuurgebied (tevens waterberging) is in beheer bij Het Drentse Landschap. Jos Vink is natuurgids in de Mandelanden. Onder zijn leiding zullen we door het gebied gaan struinen, met aandacht voor de nieuwe flora en fauna.

Verzamelen: 10.00 uur achter Dorpskerk Zuidlaren

Start excursie: 10.30 uur Westdorperstraat bij brug over kanaal Buinen-Schoonoord. Alleen voor leden en donateurs. Laarzen aanbevolen.

Nadere informatie en opgave bij JanSiem Rus: jsrus2013@gmail.com

Algemene informatie

zondag 11 juli 2021 - 10:00