Zuidlaren
Landschap
Op
zondag14apr201910:00

Excursie Boonspolder-Annermoeras.

door Rens Penninx en JanSiem Rus

Een excursie met speciale aandacht voor cultuurhistorie en vogels.
De Boonspolder, gelegen in het Hunzedal langs de oude markegrens tussen Zuidlaren en Annen, vormt een oud agrarisch landgoed, waar de ruilverkaveling van rond 1960 nauwelijks vat op heeft gehad. Hier zijn bijvoorbeeld nog enkele kleine begreppelde percelen, oude houtwallen en dijkjes te zien. En dit alles in een tamelijk reliëfrijk landschap. De nu deels dichtgegroeide watergang van de Koningssloot-Boonswijk vormde de hoofdslagader van het landgoed, zowel voor de afvoer van water als voor het transport van landbouwproducten.
Het landgoed is in particulier bezit en in beheer bij de Stichting Boon. Nabij de Hunze grenst de Boonspolder aan het natuurgebied het Annermoeras, waar al ruim 20 jaar geleden vanuit het Hunzeproject de dijken van de Hunze naar buiten verlegd en oude meanders hersteld zijn. Ook een deel van de Boonspolder zal in de toekomst aan dit nieuwe Hunze-systeem gekoppeld worden.

Boonspolder polderwijkTijdens de excursie zal de meerwaarde van dit oude agrarische landschap als overgangsgebied tussen die nieuwe 'robuuste' natuur en aangrenzende intensieve landbouw aan de orde komen. Het gebied heeft door zijn landschappelijke opbouw, gebruik en beheer een hoge natuurwaarde. Door de natuurlijke variatie is het er bijvoorbeeld heel rijk aan vogels, waarbij zowel akker- en weidevogels als moerasvogels volop aanwezig zijn. In deze tijd van het (voor)jaar is het dan ook aantrekkelijk om juist op de bij dit landschap passende vogels te letten en krijgen zij onze bijzondere aandacht.

Vogels AnnermoerasGoed schoeisel en verrekijkers mee dus! De excursie zal ongeveer 3 uur duren.

Algemene informatie

zondag 14 april 2019 - 10:00
Een excursie met speciale aandacht voor cultuurhistorie en vogels in de Boonspolder, gelegen in het Hunzedal. Goed schoeisel en verrekijkers mee! De excursie zal ongeveer 3 uur duren.
Locatie: 
Boonspolder, gelegen in het Hunzedal
In de bocht van de weg Annermoeras bij de twee monumentale populieren
Nabij adres Annermoeras 6
Nederland
Google Maps image