Zuidlaren
Landschap
Vanaf
woensdag16mrt202220:00

Cursus Landschappen rondom Zuidlaren

* Deze cursus is inmiddels volgeboekt! *

Het landschap rond Zuidlaren is zeer gevarieerd. Het dorp ligt op een smalle strook van de Hondsrug tussen de beekdalen van de Drentse Aa en de Hunze, terwijl in het noordoosten het prachtige Zuidlaardermeer ligt. Langs de Hunze verschijnen op meerdere plaatsen nieuwe natuurgebieden, zoals Tusschenwater en in de toekomst Noordma. Ten zuidwesten van het dorp liggen oude heidevelden, bossen en zandverstuivingen met bijzondere archeologische waarden, zoals dat van de Strubben en het Kniphorstbos. Met deze korte landschapscursus willen we de bijzonderheden van dit unieke Drentse landschap aan de orde stellen. De cursus start met een inleidende lezing door Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna volgen op verschillende zaterdagen drie excursies, welke gegeven zullen worden door IVN-gidsen of deskundigen van buiten IVN.

Het programma is als volgt:   

Woensdag 16 maart - Inleiding door Theo Spek, De Ludinge, 20.00 uur
Zaterdag 19 maart - Excursie Drentse Aa o.l.v. Eddy Dijk
Zaterdag 26 maart - Excursie Hunzedal o.l.v. JanSiem Rus
Zaterdag 9 april - Excursie Strubben/Kniphorstbos (gids nog niet bekend)

De startlocatie  van de excursies wordt bekend gemaakt op de inleidende lezing. De excursies zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur.   
Kosten: IVN- leden € 25,-, niet leden € 30,- . Maximum aantal deelnemers 20.
Opgave bij Ineke Boland (ineke.boland@planet.nl).  

Algemene informatie

woensdag 16 maart 2022 - 20:00 tot zaterdag 9 april 2022 - 12:00