Zuidlaren
Insecten
Op
woensdag11sep201920:00

Agrarisch natuurbeheer

door Agrarische Natuur Drenthe

Steeds meer boeren in Drenthe doen aan agrarisch natuurbeheer. De regie over deze vorm van beheer is in handen van Agrarische Natuur Drenthe (AND). Er wordt naar gestreefd zo veel mogelijk hectares akkerland en grasland om te vormen naar boerenland met natuurvriendelijke akkers, akkerranden, slootkanten, ruigten en poelen. Het doel is om meer biodiversiteit tot stand te brengen, door betere leefomstandigheden te creëren voor insecten, vogels en andere dieren.

 

Er is al veel bereikt, b.v. rondom het Eexterveld en het streven is om steeds meer boerenland natuur vriendelijk te ontwikkelen.

De lezing wordt gegeven door Renee Egberts, directeur van AND en een collega ecoloog. Zij vertellen over het beleid van AND, de praktische resultaten tot nu toe en de plannen voor de toekomst.

Algemene informatie

woensdag 11 september 2019 - 20:00
Locatie: 
De Ludinge
Ludinge 4,
9471 JD Zuidlaren
Nederland
Google Maps image