Coördinator werkgroep duurzame leefomgeving

IVN Zuid-Kennemerland | 08 november 2022

De werkgroep duurzame leefomgeving is actief op het snijvlak van menselijke activiteit en de natuur in Zuid Kennemerland. We nemen deel aan b.v. klankbordgroepen en toetsen beleidsvoornemens van overheden die de groene leefomgeving raken. We werken samen met andere “groene” groepen. Onze houding is kritisch, maar opbouwend. Belangrijk hierbij is het aanbieden van alternatieven.
De coördinator of lid van de werkgroep neemt namens het IVN Zuid Kennemerland deel aan het Platform Groen Haarlem, een adviesraad voor de Gemeente Haarlem waarin diverse deelnemers van ‘Groen’ organisaties zitting in hebben. De adviesraad komt twee keer per maand bij elkaar.
Dus wil je actief bijdragen aan een Groener Haarlem dan is deze functie als vrijwilliger bij het IVN een uitgelezen kans.

Vrijwilliger

Deel deze pagina