Onze boom van het jaar niet gekozen

Het verhaal van onze beuk in Duin & Kruidberg was niet indrukwekkend genoeg voor de jury om geselecteerd te worden als mooiste boom van Noord-Holland. Dat betekent dat we niet mee mogen doen met de verkiezing van de Mooiste boom van Nederland.
Toch willen we u het verhaal van de Beuk niet onthouden. De Beuk staat op het hoge duin aan het begin van het Cremerpad. Hoe de beuk daar gekomen is weten we niet. Feit is dat hij is uitgegroeid tot een majestueuze boom met een enorm wortelstelsel. Gezien zijn leeftijd moet hij veel herinneringen hebben en veel geheimen kennen waarvan de jaarringen achter de dunne bast de stille getuigen zijn. Degenen die weten dat de Beuk daar staat, nemen de tijd en kijken letterlijk en figuurlijk naar hem op. Met zijn wortelstelsel is de Beuk voor hen een inspirator en betoon voor de wonderlijke en ondoorgrondelijke zeggingskracht van de natuur. Het begin van zijn verhaal is geboren.


Mocht u uw stem willen uitbrengen op de Mooiste boom van Nederland, zie https://www.deboomvanhetjaar.nl


Grensbewaker

De Beuk van Duin & Kruidberg: Grensbewaker van het hoge duin

Eenzaam maar rechtop staat de Beuk tussen golvende eiken, kromgegroeide grove - en onbuigzame zwarte dennen. Hij bewaakt de grens tussen het hoge duin waar hij op staat en het aangrenzende lager gelegen terrein. Meer dan 1000 jaar geleden belandde dit duingebied in een fase van erosie en veranderde van een woeste en stuivende razernij, de ‘Wildernisse van Brederode’, in een voor welgestelde edelen exclusief domein en jachtgebied. De ontstaansgeschiedenis van de beuk is daarentegen onbekend. Is hij in het groeiend besef van het belang van natuurbescherming doelbewust geplant om het zand van het duin vast te houden? Of is hij toevallig op deze stek terechtgekomen, als nootje op de grond gevallen of door een Gaai of Eekhoorn begraven en vergeten terug te halen? Wie zal het zeggen. Stilletjes is de Beuk van nietig zaadje van amper enkele grammen uitgegroeid tot een majestueuze boom met een enorm wortelstelsel van grofweg 10 meter in diameter. De bladeren aan zijn ongewoon lange en grillige takken beschermen zijn bast tegen overmatig zonlicht. Gezien zijn leeftijd moet hij veel herinneringen hebben en veel geheimen kennen waarvan de jaarringen achter de dunne bast de stille getuigen zijn. Elke dag lopen wandelaars voorbij. Sommigen zijn onwetend en lopen al pratend langs hem. Anderen lijken zijn aanwezigheid te voelen, staan juist op deze plek stil en vertellen elkaar hun zielenroerselen. Degenen die weten dat de Beuk daar staat, nemen de tijd en kijken letterlijk en figuurlijk naar hem op. Met zijn wortelstelsel is de Beuk voor hen een inspirator en betoon voor de wonderlijke en ondoorgrondelijke zeggingskracht van de natuur. Het begin van zijn verhaal is geboren.

Hans Olsthoorn, Waardevol Groen
Eric van Bakel, IVN Zuid-Kennemerland (IVNZK)
Ronald Cassee, IVNZK (foto)
Berna van Baarsen, IVNZK