Leuke werkdag in de Vlietlanden!

Op bezoek bij boswachter Kees Perquin!

Tot voor kort was Kees boswachter bij Landschap Noord-Holland met wie wij o.a. op Leyduin vele mooie werkdagen gehad hebben. Kees woont in Delft en vond een baan bij hem in de buurt en is nu boswachter bij Natuurmonumenten in de Vlietlanden. Dus zodoende gaan wij als IVN–Natuurwerkgroep zaterdag 16 september gezellig bij Kees op bezoek voor een werkdag in de Vlietlanden onder de rook van Rotterdam!

De Vlietlanden, gelegen tussen Vlaardingen en Delft is een laagveengebied met echte ouderwetse Nederlandse natuur. Dit natte land is nooit ingepolderd, wat bijna nergens voorkomt in Nederland.  De bodem is daardoor niet ingeklonken en het gebied ligt een stuk hoger dan de omringende polders. Moerasgebied met riet- en hooilanden, open water en kleine hakhoutbosjes. Er broeden onder meer grutto, kievit , blauwe reiger en divers eenden soorten.   

Eeuwenlang maaiden boeren hun veldjes in de Vlietlanden. De opbrengst was karig en uiteindelijk niet langer rendabel. Om de bijzondere flora in stand te houden heeft Natuurmonumenten de taak van de boeren overgenomen. Zeldzaam veenmos, grote ratelaar, echte koekoeksbloem, brede orchis en nog veel meer planten profiteren hiervan.

Wij gaan boswachter Kees helpen om dit gebied open te houden. We gaan opslag van berk en wilg zagen/uitsteken in het rietmoeras. Daardoor blijft het uitzicht mooi en open en wordt voorkomen dat rietvelden dichtgroeien met bos. En we gaan van de berken/wilgen takkenbossen maken. Deze worden dan later gebruikt om oeverbeschoeiingen te herstellen. Erg leuk om te doen! Wij gaan met de boot naar het werkterrein dus een vaarexcursie is inbegrepen!

Ben je natuurliefhebber en steek je graag de handen uit de mouwen? Haal dan de laarzen uit de kast en ga dan voor een keer aan de slag in de Vlietlanden. De bedoeling is om samen met de auto vanuit Haarlem naar Vlaardingen te rijden. Vervoer gaan we regelen in de loop van augustus. We maken er een mooie werkdag van!

  • Kosten: Gratis
  • Maximaal aantal deelnemers: 35
  • Aanmelden verplicht: Ja

Marc van Schie

Zuid-Kennemerland

Ontdek meer over

Deel deze pagina