Bomenverhalen

Een aantal IVN-ers van onze afdeling schrijven de komende maanden verhalen over bomen. Deze verhalen verschijnen op papier in zowel het Bloemendaals als het Heemsteeds Nieuwsblad. Voor al diegenen, die deze bladen nooit zien/ontvangen verschijnen ze ook hier(onder).

Zomereik - Jan Saveur
Heemsteedse Dreef - Dik Vonk
Borskibeuk Elswout - Eric van Bakel
Grove den in de AWD - Marry vd Geest
Beuken - Berna van Baarsen
Mammoetboom(pje) - Wim Swinkels
Wilhelminaboom 2 - Eric van Bakel
Plataan - Jan Saveur
Treurbeuk Park Brederode - Harry Lips
Sneeuwklokjesboom - Hans Kerkhoff

 

kijk voor (nog) meer bomenverhalen op de site van Buizepers