ANBI

anbi

Vereniging IVN Zuid-Kennemerland is door de fiscale overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de vereniging geen winstoogmerk heeft, slechts het algemeen belang dient en dat alle wettelijke richtlijnen en fiscale regelgeving inzake het algemeen maatschappelijk nut relevant zijn.

naam IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie, Afdeling Zuid-Kennemerland.
Bij het publiek bekend als IVN Zuid-Kennemerland (IVN ZK)
KvK nummer 40595932
RSIN nummer 807145270
rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)
statutaire zetel Haarlem
postadres IVN afd. Zuid-Kennemerland, Sweelinckplein 2, 2102 ER Heemstede
telefoonnummer                023-5293302
internetadres www.ivn.nl/zuidkennemerland
e-mail ivnzk.bestuur@gmail.com
datum oprichting 23 oktober 1979
wijziging statuten 7 mei 1999
activiteit Natuur- en Milieuvereniging
bestuur Voorzitter: dhr. W, Swinkels
secretaris: mevr. P. Bürmann, penningmeester: dhr. P. Blondel
algemene bestuurslid:  dhr. M. Ettema

 

Doelstelling

IVN Zuid-Kennemerland heeft als doel ertoe bij te dragen dat iedereen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving. De vereniging wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Doordat mensen meer kennis van en waardering voor de natuur, milieu en landschap hebben, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden ervan en zijn zij geneigd tot een meer duurzame leefstijl.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle werkzaamheden bij IVN Zuid-Kennemerland worden door bestuursleden en alle andere vrijwilligers op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Bestuurders en coördinatoren ontvangen een vergoeding van € 15 per jaar voor algemene kosten. Aan bestuurders en andere vrijwilligers worden daarnaast geen beloningen en/of andere vergoedingen toegekend, behalve voor directe onkosten.

Verslag Algemene Ledenvergadering ALV 16 september 2020 Jaarverslag IVN-Zuid-Kennemerland 2020

Jaarverslag IVN-Zuid Kennemerland 2019Notulen ALV Algemene Ledenvergadering IVN Zuid-Kennemerland 2019