Zuid-Kennemerland
Natuur
Op
zaterdag23feb201909:30

Werkdag in het bijzondere Poelbroekpark Haarlem

Poelbroekpark Schalkwijk, een natuurlijk juweeltje! Kom op voor natuur en landschap! Haarlem is een uniek natuurgebied rijker. In alle rust is het Poelbroekpark uitgegroeid tot een natuurlijk juweeltje aan de rand van Schalkwijk Het IVN organiseert samen met werkgroep Poelbroekpark zaterdag 23 februari een leuke werkdag in het Poelbroekpark. Wij gaan wilgenbosjes en bomen zagen. Wij nodigen graag ‘nijvere’ werkers uit voor een dag lekker actief buiten in de gezonde buitenlucht. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken zijn van harte welkom!

Poelbroekpark1

Het Poelbroekpark is een van de meest bijzondere natuurgebiedjes van Haarlem. Door het hoge waterpeil, de goede waterkwaliteit en de grote variëteit aan biotopen, zijn hier grote aantallen bijzondere planten en vogels te vinden. Zo kan je er genieten van meerdere soorten orchideeën en vogels als roerdomp, dodaars, waterral, nachtegaal, koekoek, blauwborst en veel rietzangers. De ijsvogel is er regelmatig te zien en gaat er, dankzij aangebrachte broedwanden, hopelijk ook broeden. De waterspitsmuis komt eveneens in het Poelbroekpark voor.   Door het teveel aan wilgenbosjes in het rietland verdwijnen zeldzame planten en bijzondere vogels als de blauwborst en de roerdomp.

Het zagen doen we om het rietland beter tot zijn recht te laten komen en zo de omstandigheden voor riet- en moerasplanten en vogels wil verbeteren. Het Poelbroekpark heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een gebied met hoge natuurwaarden. Er groeien bijzondere planten als orchideeën, aardbeiklaver, duizendguldenkruid, zilte rus en kleine ratelaar. Liefst zeven vogelsoorten, die op de rode lijst van bedreigde soorten staan, broeden in het gebied. Slobeend, koekoek, snor, spotvogel, kneu, nachtegaal en huismus zijn er gesignaleerd.

We verzamelen om 9.30 uur bij het hek van Doe-Tuinencomplex Poelbroek aan de weg Vijfhuizen in Haarlem-Schalkwijk. De werkdag duurt tot 15.00 uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee/lunch mee. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en… een stuk lekkere vlaai voor bij de koffie! Voor meer informatie moet u zijn bij Marc van Schie, 06-22575748. Wil je meedoen, meldt je dan aan via ivnzk.natuurwerk@gmail.com. Natuurliefhebbers zijn van harte welkom! Ervaring is niet vereist! Het belooft absoluut een leuke en gezellige werkdag te worden.

Algemene informatie

zaterdag 23 februari 2019 - 09:30
Locatie: 
Duitslandlaan, 80
2034 BD Haarlem (Haarlem)
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image