Zuid-Kennemerland
Vogels
Op
zondag06mei201809:30

Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder

De Hekslootpolder, een eeuwenoud veenweidegebied met een middeleeuwse verkaveling structuur. Deze polder tussen Haarlem-Noord en Spaarndam staat bekend om zijn hoge natuurwaarden en variatie aan broedvogels waarvan een groot aantal een beschermde status heeft. Zeker een bezoek waard en dat kan op deze dag tijdens een weidevogelexcursie georganiseerd door het IVN Zuid-Kennemerland en de Vereniging behoud de Hekslootpolder.
Tijdens de wandeling kijken we naar broedende weidevogels. Kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters zult u zeker zien. We brengen een bezoek aan de vogelplas waar kluten en visdieven broeden. Maar ook andere soorten zoals de rietzanger, blauwborst en wellicht een lepelaar zijn te bewonderen. Om niets te hoeven missen is het verstandig dat u een verrekijker meeneemt. Bij voldoende animo is er tevens gelegenheid voor een bezoek aan het vogelparadijsje "de Gruijters" en de omgeving van het Fort Benoorden Spaarndam.

Locatie/vertrekpunt:  bij het infopaneel hoek Spaarndamseweg / Vondelweg.
 Meer informatie bij:
Eric van Bakel, ericvanbakel@hetnet.nl

Algemene informatie

zondag 6 mei 2018 - 09:30