Zuid-Kennemerland
Vogels
Op
zaterdag07mrt202010:00

Schoonmaakactie broedwand Oeverzwaluwen

De oeverzwaluw broedwand moet weer geschikt worden gemaakt voor het komende broedseizoen. Hiertoe worden alle 100 broedpijpen schoongemaakt en gevuld met een mengsel van leem en zand.

Oeverzwaluwen zijn koloniebroeders en vinden het erg prettig om met elkaar samen de zomer door te brengen. De nestpijpen worden door de vogels zelf uitgegraven. Daartoe hebben de vogels speciale pootjes, die het uitkrabben van de pijp wat makkelijker maakt.

Plaats: Toolenburgerplas, Hoofddorp

Aanmelden bij Marcel Schalkwijk: jwmschalkwijk@gmail.com of 023-5636888

 

 

Algemene informatie

zaterdag 7 maart 2020 - 10:00