Zuid-Kennemerland
Landschap
Op
zondag02jun201914:00

Natuur en historie op Hageveld

Vandaag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie op Hageveld in Heemstede.
Landgoed Hageveld heeft niet alleen een rijke historie maar het is ook een prachtig, hoewel bedreigd, stuk natuur waar nog veel te ontdekken valt. Natuur en landschap hier zijn uniek voor Heemstede!
Gelegen op een van de meest oostelijk gelegen strandwallen van Zuid-Kennemerland is Hageveld het enige landgoed waar de oude, beboste duinenrij zonder onderbreking door een weg of woonwijk overgaat in de veenweiden langs het Spaarne. Dit halfnatuurlijke landschap is door eeuwenlang menselijk gebruik ontstaan. In de weilanden broeden weidevogels als kievit, tureluur en scholekster. Langs de smalle bosranden fladderen verschillende soorten vleermuizen, op zoek naar insecten. Hun kolonies leven in holle bomen op het landgoed. In het bos met de lage hobbelduintjes bloeien in het voorjaar vogelmelk, helmbloem, maagdenpalm en dagkoekoeksbloem.
Tijdens deze IVN-wandeling wordt ook ingegaan op de geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw. Tevens maakt Hageveld deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en vormt een rustpunt voor met name vogels en vleermuizen.

Locatie/vertrekpunt:  om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats voor de hoofdingang van de school.

Meer informatie bij: Hans Kerkhoff, 023-5288577

Algemene informatie

zondag 2 juni 2019 - 14:00