Zuid-Kennemerland
Landschap
Op
donderdag31mei201819:00

Excursie Zeedorpenlandschap Kostverlorenpark, Zandvoort

Op deze dag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie door de duinen van het Kostverlorenpark in Zandvoort; een prachtig natuurgebied met een rijke historie. Op het eind van de eerste wereldoorlog ontstaat in Zandvoort het wandelpark Kostverloren. Het is een terrein van ongeveer 15 hectare centraal en beschut gelegen in de duinen ten oosten van Zandvoort. Eind jaren dertig is er een theehuis met terras en zijn er enkele dierenattracties te vinden!


In 1942 zijn de Duitsers bezig met de werkzaamheden voor de Atlantikwall. Ook worden voorzieningen gebouwd om de manschappen in onder te brengen. En zo wordt in het Kostverlorenpark een complex gebouwd voor het onderbrengen van een compagnie van ongeveer 150 soldaten en de nodige ondersteuning. Hiervoor zijn ongeveer 35 manschappenverblijven/bunkers gebouwd. Na de 2e Wereldoorlog zijn deze bunkers verbouwd tot zomerhuisjes en tot op de dag van vandaag worden deze huisjes verhuurd. Dit duingebied is een particulier terrein, opengesteld voor het publiek en is van grote schoonheid!

Sterker dan de meeste Zandvoorters beseffen hebben de inwoners van Zandvoort de afgelopen eeuwen hun stempel gedrukt op het hen omringende duinlandschap. Door deze invloed is het  ‘Zeedorpenlandschap’ ontstaan. Het is een landschap dat zich heeft kunnen ontwikkelen door kleinschalige menselijke activiteiten in het duin. Ook hier in het Kostverlorenpark. Een landschap dat zich vooral door een speciale flora kenmerkt!

Al van oudsher kapte men in de duinen struiken, spitte zoden en plaggen uit voor bemestings-doeleinden en sneden helm om daarvan touw te maken. Schapen en geiten, soms een koe, werden gehouden. De mest werd zorgvuldig op de akkers en in de tuintjes benut, die werden aangelegd in de duinvalleien die toen nog veel natter waren dan nu. Door betreding van mens en dier werd ook de bodem beïnvloed. Door al deze handelingen veranderde de duinen van samenstelling. Hierdoor kreeg men een nieuwe soorten planten in de duinen. Het blijkt dat een aantal soorten planten sterk gebonden zijn aan de duinen in de omgeving van zeedorpen. Met name zijn dat bijzondere soorten als oorsilene, kegelsilene, nachtsilene en wondklaver.

Let op: dit is particulier terrein en het gaat om een eenmalige excursie onder leiding van een IVN-gids.

Locatie/vertrekpunt:
Ingang aan de Quarles van Uffordlaan 1, Zandvoort.

Meer informatie bij:
Meins van der Wal  (Tel.: 023-5382839)

Algemene informatie

donderdag 31 mei 2018 - 19:00